SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

44.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerod. tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 24. studenoga 2011. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi
za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2011. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.49/10) mijenja se Plan raspodjele sredstava obrazovanja i kulture u 2011. godini koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2011. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/10-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-11-76

Lovran, 24. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=51415&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr