SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

38.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 10. studenoga 2011. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10 i 15/11) članak 1. mijenja se i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02, 90.001) u ukupnom iznosu od 1.235.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 750.000,00 kn i prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 485.000,00 kn,

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina, Lukobran Njivice (poz 125.06) u iznosu od 1.000.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 675.000,00 kn i prihoda od koncesija u iznosu od 325.000,00 kn,

3. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126) u iznosu od 365.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

4. sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1) u ukupnom iznosu od 515.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa 475.000,00 kn i prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka HBOR u iznosu od 40.000,00 kn.

5. sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

160.000,00 kn osiguravaju se u cijelosti iz prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka HBOR.

6. sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.6, 130.7, 130.8) u ukupnom iznosu od 1.059.606,00 kn, osiguravaju se iz sredstava prodaje zemljišta u iznosu od 100.000,00 kn i naknade za prodaju grobnica u iznosu od 15.000,00 kn i procjenjene vrijednosti zemljišta postojećeg groblja 944.606,00 kn.

Preostala sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 365.000,00 kn utrošit će se za gradnju rasvjete u autokampu Pušća u Omišlju u iznosu od 45.000,00 i plaćanje naknade- vodnog doprinosa prema projektnoj dokumentaciji gradnje kanalizacijskog kolektora u iznosu od 70.000,00 kn, te otkup zemljišta za prečistače u iznosu od 250.000,00.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/9

Ur. broj: 2142-06-11-01-5

Omišalj, 10. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje ob  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=51513&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr