SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

35.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 10. studenoga 2011. godine donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ ZA 2011. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2011. godinu i projekcijama za 2012. i 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10 i 15/11), članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Omišalj za 2011. god. i projekcije za 2012. i 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od

OPĆI DIO

Članak 2.

U članku 2. Drugih izmjena i dopuna Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu iskazani su prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom djelu Proračuna kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

 

Članak 4.

Ove Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/9

Ur. broj: 2142-06-11-01-1

Omišalj, 10. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=51513&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr