SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

38.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. studenoga 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju
Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka
za razdoblje 2009. - 2012. godine

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 19. ožujka 2009. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. - 2012. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/09).

Ukupno ulaganje u vodoopskrbu Šotoventa i Lakmartina - glavni magistralni cjevovod iznosilo je 15.000.000,00 kuna. Grad Krk trebao je po programu sufinancirati godišnje iz svog proračuna 1.600.000,00 kn + 776.350,00 kn.

Članak 2.

Ovom Odlukom predlaže se povećanje obujma radova i sredstava za vodoopskrbu Šotoventa i Lakmartina - glavni magistralni cjevovod na 17.112.767,25 kuna.

Obveze Grada Krka za 2011. i 2012. godinu iznose 1.850.000,00 + 884.770,00 kn.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krka na potpisivanje Izmjene Sporazuma iz članka 2. ove Odluke - Dodatak II. Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. - 2012. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/11-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-11-6

Krk, 15. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=51500&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr