SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
103. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2011. - 2012. godinu
102. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2010. godinu
101. II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2009. godinu
100. Odluka o porezima Grada Malog Lošinja
99. Projekcija Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2010. - 2012. godine
98. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2010. godinu
97. Proračun Grada Malog Lošinja za 2010. godinu
96. II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2009. godinu
72. Ispravak Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač
71. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
70. Ispravak Odluke o vrijednosti obračunske jedinice-boda (B) za obračun komunalne naknade
49. Odluka o visini novčane naknade za sudjelovanje dobrovoljnih vatrogasaca u vatrogasnim intervencijama
48. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
47. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Vrbovskog
39. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2010. godinu
38. Proračun Općine Jelenje za 2010. godinu
49. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za popis birača
48. Odluka o financiranju političkih stranaka u 2009. godini
47. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
46. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2009. godinu
45. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu
44. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
43. Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Klana
54. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja radne zone R-2
74. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
73. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj
72. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
71. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
70. Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2010. godinu
69. Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju, športu i tehničkoj kulturi za 2010. godinu
68. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
67. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
66. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2010. godinu
65. Proračun Općine Omišalj za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
50. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2010.
49. Program javnih potreba u sportu Vinodolske općine u 2010. godini
48. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Vinodolske općine za 2010. godinu
47. Program javnih potreba u oblasti kulture u Vinodolskoj općini za 2010. godinu
46. Plan razvojnih programa za 2010. godinu
45. Odluka o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine Za 2010. godinu
44. Proračun Vinodolske općine za 2010. s projekcijom za 2011. - 2012. godinu
2. Statut Turističke zajednice Grada Cresa
1. Statut Turističke zajednice Općine Lopar
2. PONIKVE D.O.O - Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr