SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
73

50.

Na temelju članka 19. Zakoma o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 125/05 i 109/07), članka 55. Zakona o financiranju

jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/03) te članka 108. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 3. (trećoj) redovitoj sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine donijelo je

PROGRAM
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
Općini Vinodolskoj za 2010.

Članak 1.

GLAVA: 6 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA
ZAŠTITA 643.000,00 kn

Članak 2.

PROGRAM: SOCIJALNI SUSTAV I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 3.

AKTIVNOSTI: SOCIJALNA SKRB

Članak 4.

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB

Članak 5.

SVRHA PROGRAMA:

Svrha socijalnog programa je osigurati građanima Općine Vinodolske viši standard socijalne zaštite tako da se nadopuni programom što ga osigurava država putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima.

Članak 7.

OPIS PROGRAMA

Program socijalne zaštite i skrbi sastoji se od slijedećih aktvnosti:

1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

2. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

3. Pomoć udrugama u oblasti socijalne skrbi

Članak 8.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Aktivnosti se provode kontinuirano i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Vinodolske.

Članak 9.

CILJEVI ZA 2010. godinu

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja Socijalnog programa i programa zdravstvene zaštite u Općini za 2010. g. osigurana su u Proračunu u iznosu od 643.000 kn i raspoređena su kako slijedi:

Pozicija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

52

3721

Pomoć obiteljima i kućanstv.

400.000

53

3721

Crveni križ Crikvenica

30.000

54

3721

Invalidi HVIDR-a

11.000

55

3721

Savez invalida

6.000

56

3721

Civilni invalidi rata

1.000

57

3721

Udruga distrofičara

2.000

58

3721

Društvo multipleskleroze

2.000

59

3721

Udruga slijepih

2.000

60

3721

Udruga gluhih i nagluhih

2.000

62

3721

Udruga penzionera

5.000

63

3811

Tek. donacije zdrav. neprof.
organizacijama

182.000

Članak 10.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik, zamjenik načelnika i predsjednik socijalnog vijeća.

Članak 11.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima utvrdit će Socijalo vijeće, odnosno Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 12.

Raspored sredstava iz ovog proračuna vršit će se u skladu sa kriterijima iz općeg akta, sukladno Zakonu, a temeljem Rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima.

Članak 13.

Ovaj Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/09-01/10

Ur. broj: 2107-03/09-01-12-8-4

Bribir, 9. prosinca 2009.

Predsjednica
Općinskog vijeća
Vinodolske općine
Olga Antonić Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=647&mjesto=91253&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr