SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
73

44.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 87/08), članka 108. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko Vijeće Vinodolske općine, na svojoj 3. (trećoj) redovitoj sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine donijelo je

PRORAČUN VINODOLSKE OPĆINE
ZA 2010. S PROJEKCIJOM ZA 2011. - 2012. GODINU

Članak 1.

Proračun Vinodolske općine iznosi 18.700.000,00 kuna.

Proračun Vinodolske općine sa projekcijom za 2010. - 2012 . sastoji se od:


2010. 2011. 2012.


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi 18.282.000 9.196.100 20.155.907

Prihodi od prodaje nefi-

nancijske imovine 250.000 262.500 275.625

Rashodi 15.271.872 16.035.467 16.837.250

Rashodi za nefinancijsku

imovinu 3.428.128 3.599.534 3.779.511

B.RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA

(Višak prihoda i rezerviranja)

raspoloživih sredstava iz

prethodnih godina 0 0 0

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

Primitci od financijske

imovine i zaduživanja 168.000 176.400 185.220

Izdatci za financijsku

imovinu i otplatu zajmova 0 0 0

neto zaduživanje /

financiranje +168.000 +176.400 +185.220

VIŠAK/MANJAK +

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA

+ NETO ZADUŽIVANJE

/FINANCIRANJE 0 0 0

Članak 2.

Prihodi proračuna sa projekcijom za 2010. - 2012. po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja / financiranja.

Članak 3.

Posebni dio proračuna sa projekcijom za 2010. - 2012. godinu sadržava prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskim korisnicima.

Članak 4.

Ovaj Proračun sa projekcijom stupa na snagu objavom u »Službenim novinama PGŽ« a primjenjivat će se od 1. 1. 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/10

Ur. broj: 2107-03/09-01-12-1

Bribir, 9. prosinca 2009.

Predsjednica
Općinskog vijeća
Vinodolske općine
Olga Antonić Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=647&mjesto=91253&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr