SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

67.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 7/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko -goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 3. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Održavanje komunalne infrastrukture za 2010. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

Stranica6730—broj53 Subota,19.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,19.prosinca2009. Stranica6731—broj53

SLUŽBENENOVINE

Stranica6732—broj53 Subota,19.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 7.905.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 7.465.000,00 kn i potpora od 440.000,00 kn (340.000,00 sufinanciranje Turističke zajednice i 100.000,00 tekuće donacije).

Preostali iznos komunalne naknade od 1.910.000,00 kn namjenski će se utrošiti u slijedeće programe:

- djelatnost vatrogasnih postrojbi, u iznosu od 460.000,00 kn

- izgradnju objekta vrtića u Omišlju 1.095.000,00 kn

- održavanje vrtića 40.000,00 kn

- održavanje škole - 15.000,00 i sportskih objekata 225.000,00 kn

- održavanje objekata socijalnog sadržaja- društveni centri 50.000,00 kn

- čuvanje objekata zdravstvenog, socijalnog i školskog sadržaja 25.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Subota,19.prosinca2009. Stranica6733—broj53

SLUŽBENENOVINE

Klasa: 021-05/09-01/9

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=647&mjesto=51513&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr