SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
36. Ispravak Statuta Grada Bakra
72. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2009. godinu
55. Prve izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica u 2009. godini
54. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
53. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
52. Rješenje o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća
51. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti
50. Odluka o prvoj izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja
49. Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica
48. Odluka o prvim izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada
47. Odluka o prvoj izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina u vlasništvu Grada za postavu privremenih objekata
46. Odluka o četvrtoj izmjeni Odluke o porezima Grada Delnica
45. Odluka o I. izmjenama Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Delnica
44. Odluka o prvoj izmjeni Odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Delnica
43. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
42. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
41. Odluka o petoj izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
40. Odluka o prvim izmjenama Odluke o grobljima na području Grada Delnica
39. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi
38. Cjelokupno završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Delnica
37. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - VI.2009.
41. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Gradskog vijeća Grada Kastva
40. Odluka o kupnji nekretnine
39. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2009. godinu
38. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Kastva
37. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine
36. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu
110. Ispravak Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za popis birača
44. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
43. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača
42. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška
41. Odluka o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća
40. Odluka o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška
39. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Baška
68. Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća
67. Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća
23. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
22. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o.
21. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o.
20. Odluka o imenovanju člana Skupštine trgovačkog društva
19. Odluka o imenovanju člana Skupštine trgovačkog društva
18. Odluka o pristupanju izradi I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj (UPU2)
17. Odluka o pristupanju izradi I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane - Belgrad (UPU3)
16. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vinodolske općine
15. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
41. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
40. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo
39. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo
38. Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
37. Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
36. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Viškovo
35. Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2008./09. Osnovne škole »Sveti Matej« Viškovo
34. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Viškovo
33. Odluka o socijalnoj potpori učenicima osnovne škole za nabavu školskih knjiga za školsku godinu 2009./10.
32. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju kapitalnog projekta Općine Viškovo
31. 2. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2009. godine
30. 2. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2009. godine
29. 2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu
28. Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu
27. 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu
26. Izmjene i dopune Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu
25. Poslovnik o radu Općinskog vijeća

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr