SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
73

23.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114,01, 79/06, 141/08, 146/08 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na prvoj izvanrednoj sjednici održanoj dana 27. kolovoza 2009. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se dio nekretnine upisane na k.č. br. 17841 u ukupnoj površini od 1 jutra, 14čhv iz z.k. ul. 1110, k.o. Grižane, prema prijedlogu parcelacije izrađenom po Privatnoj geodetskoj radnji »Geoprojekt« Mate Dražić, Crikvenica, Kralja Tomislava 110, br. 16-01/2009. od 25. studenog 2008. godine, pod novom oznakom k.č. br. 17841/2 pov. 8 čhv ili 29 m2 (29/5822 dijela) , ne koristiti kao javno dobro, već u naravi čini dio formirane okućnice, te se narečena nekretnina isključuje iz opće uporabe.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Crikvenici-zemljišnoknjžni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na istoj, te upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2107-03/09-01-08-16-1

Bribir, 27. kolovoz 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=631&mjesto=91253&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr