SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
94. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela kampa i plaže Punta Povile, Grad Novi Vinodolski
93. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
92. Odluka o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Primorsko-goranske županije
91. Odluka o imenovanju ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
90. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje objekta na k.č. 6024/4 k.o. Unije, Grad Mali Lošinj
89. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Rova, Općina Malinska – Dubašnica
88. Odluka o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na dijelu Podvorska, Grad Crikvenica
87. Druga dopuna Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je Primorsko-goranska županija osnivač za razdoblje 2020. – 2024. godine
86. Odluka o rasporedu sredstava za aktivnost 'Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite' za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
85. Odluka o odabiru projekata za sufinanciranje temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu
84. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Ugostiteljskoj školi Opatija radi sufinanciranja projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI
83. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu
82. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2023. godinu
81. Odluka o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2022. godinu
80. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025.
79. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu
25. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan”
24. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan”
23. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Krk
22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama
21. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka
38. Zaključak Urbroj: 2170-13-02-01/02-23-13
37. Odluka o Izmjeni Odluke o utvrđivanju lokalne linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Barbat – Rab – Barbat
36. I. Izmjene i dopune Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2023. godinu
35. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2023. godinu
34. I. Dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2023. godinu
33. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
32. Prve Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu s Projekcijama za 2024. i 2025. godinu
31. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
30. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
29. Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina
28. Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
27. Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu
26. Zaključak o nedonošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 25 – Suha Punta (Kampor) (T21)
39. Završni račun Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Matulji za 2022. godinu
38. Završni račun Vijeća slovenske nacionalne manjine Općine Matulji za 2022. godinu
37. Završni račun predstavnika talijanske nacionalne manjine Općine Matulji za 2022. godinu
19. Pravilnik o pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr