SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
GRAD RAB

34.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donijelo je

I. DOPUNE

PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA
U SPORTU ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Program javnih potreba Grada Raba u sportu za 2023. godinu donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj 28. prosinca 2022. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 48/22).

I. dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: I. dopune Programa) osiguravaju se uvjeti za realizaciju programskih aktivnosti: Sportske udruge i manifestacije.

Članak 2.

Za provođenje I. dopuna Programa osigurana su sredstva u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu ukupnog financijskog iznosa od 142.212,50 EUR za programske aktivnosti iz članka 1.

Članak 3.

Raspored sredstava iz I. dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu, a Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja, Odsjek ureda Grada prati namjensko korištenje proračunskih sredstava i podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 4.

Ove I. dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 024-04/23-01/02

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-9

Rab, 25. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2275&mjesto=51280&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr