SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

92.

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjaju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju Županijskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Za članove Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Zlatko Mihelec, Ured Županije, predsjednik,

2. Anita Beletić, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, zamjenica predsjednika,

3. Jasmina Hadžić, Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, članica,

4. Eugen Gudac, Upravni odjel pomorsko dobro, promet i veze, član,

5. Katarina Komazin, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, članica.

Članak 2.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva nemaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

Članak 4.

Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ured Županije Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 14/19).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-23-48

Rijeka, 25. svibnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2275&mjesto=00001&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr