SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
GRAD KRK

25.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine», broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 22. svibnja 2023. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
«Katarina Frankopan»

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Katarina Frankopan», kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od 18. svibnja 2023. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 007-04/23-01/07

URBROJ:2170-09-01-23-4

Krk, 22. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing.građ.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2275&mjesto=51500&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr