SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
GRAD KRK

22.

Na temelju odredbi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ('Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 22. svibnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na
Opće uvjete pružanja usluge korištenja javnih tuševa
na gradskim plažama

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost Vecli d.o.o. Krk, Lukobran 5, OIB: 33825903375 na Opće uvjete pružanja usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama, utvrđene 5. svibnja 2023. godine, KLASA: 363-02/23-01/01, URBROJ: 2142-19-02/1-23-1.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-02/23-01/13

URBROJ: 2170-09-01-23-4

Krk, 22. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ. v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2275&mjesto=51500&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr