SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
GRAD KRK

24.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine», broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 22. svibnja 2023. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Statuta predškolske ustanove, Grad Krk,
Dječji vrtić 'Katarina Frankopan'

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan», kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od 18. svibnja 2023. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 007-04/23-01/06

URBROJ: 2170-09-01-23-4

Krk, 22. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2275&mjesto=51500&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr