SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

84.

Na temelju članka 127. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Ugostiteljskoj školi Opatija radi sufinanciranja projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI

Članak 1.

Daje se suglasnost Ugostiteljskoj školi Opatija za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 1.260.867,00 eura kod Erste&Steiermarkische bank d.d., radi sufinanciranja projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI, a pod slijedećim uvjetima:

• Vrsta kredita: dugoročni kredit

• Iznos kredita: 1.260.867,00 eura

• Namjena: za sufinanciranje EU projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI

• Način korištenja: Sredstva se plasiraju na račun posebne namjene Škole sukladno dinamici ulaganja

• Kamatna stopa: 3,5% godišnje fiksna

• Efektivna kamatna stopa: 3,61%

• Razdoblje korištenja kredita: od 01.05.2023. do 31.12.2023.

• Rok otplate kredita: 2 godine uz mogućnost ranijih otplata ovisno o mogućnostima

• Otplata glavnice i kamata: kvartalno

• Naknada za prijevremenu otplatu kredita: 0% u slučaju prijevremenog povrata zaprimljenim bespovratnim sredstvima

• Naknada za odobreni, a neiskorišteni iznos kredita: bez naknade

• Jednokratna naknada: 0,10% na odobreni iznos kredita odnosno 1.260,87 eura

• Dospijeće 1. rate: 31. ožujka 2024. godine

• Instrumenti osiguranja: obična zadužnica

• Ostali uvjeti: Predmetni kredit odobrava se iz sredstava HBOR-a, programa EU projekti, Eventualne izmjene po kreditu podliježu obračunu i naplati naknada u skladu sa Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR.

Članak 2.

Zadužuje se Ugostiteljska škola Opatija da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te tromjesečno izvještava o otplati duga po navedenom ugovoru.

Članak 3.

Ugostiteljska škola Opatija je dužna primljena sredstva Europske unije vezano za realizaciju projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI, osim za provedbu projekta, utrošiti na otplatu kredita iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-23-31

Rijeka, 25. svibnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2275&mjesto=00001&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr