SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
GRAD RAB

29.

Na temelju članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

O SUKCESIVNOM POKRIĆU MANJKA
IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacije troškova, dinamika i izvori financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim rashodima i izdacima na dan 31. prosinca 2022. godine.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 3.189.582,03 kuna /423.330,28 EUR.

Članak 3.

Dio utvrđeni proračunskog manjka iz članka 2. pokrit će se u narednom razdoblju prema planiranoj dinamici:

2023. godine iznos od 369.190,50 kuna / 49.000,00 EUR,

2024. godine iznos od 2.820.391,53 kuna / 374.330,28 EUR.

Članak 4.

U cilju realizacije pokrića manjka prihoda i primitaka iz članka 2. ove Odluke utvrđuju se slijedeće mjere:

1. Financijskim planovima te izmjenama i dopunama planirati pokriće manjka

2. Kod planiranja i izvršavanja Proračuna prioritet imaju zakonske i ugovorne obveze

3. Praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem

4. Pravovremeno poduzimanje mjera za naplatu potraživanja

5. Povećanje financiranja proračunskih projekata i aktivnosti iz tekućih i kapitalnih pomoći

6. Poboljšanje uvjeta za razvoj poduzetništva

7. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga građanima

8. Sredstva iz Fonda fiskalnog izravnanja.

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

Članak 5.

Planirani financijski učinak predloženih mjera je pokriće dijela trenutnog manjka prihoda i primitaka u razdoblju od 2023. do 2024. godine.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/21).

Članak 7.

Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/02

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-4

Rab, 25. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2275&mjesto=51280&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr