SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
34. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o untarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije
15. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Grad krk, Dječji vrtić ”Katarina Frankopan”
14. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipaoperacije 2.11. ”Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a” za projekt ”Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica”
13. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka
12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa unutar groblja na području Grada Krka
11. Odluka o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
10. Odluka o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u predškolskoj ustanovi Grad krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan” Krk
9. Odluka o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka
8. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka
7. Izmjene i dopune Statuta Grada Krka
6. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Krka za razdoblje od 2016. do 2020. godine
5. Zaključak o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
8. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Raba u 2021. godini
7. Program potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2021. godinu
6. Izmjene Plana prijma u službu u Grad Rab za 2021. godinu
24. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
23. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji
22. Zaključak o prouženju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine
21. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji
20. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Matulji
7. Izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
6. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mrkopalj
5. Izvješće Općine Mrkopalj o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2020. godinu
12. Odluka o komunalnoj naknadi
11. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Punat – Rekonstrukcija pročelja zgrade Narodnog doma u Puntu
10. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Punat
16. Plan o dopunama Plana klasifikacijskih i Plan brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata za 2021. godinu
15. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina
1. Odluka o određivanju službenika za informiranje

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr