SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

16.

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.), članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“ broj: 38/88. i 75/93.) i članka 61. stavak 1. podstavak 23. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20.-pročišćeni tekst), dana 10. ožujka 2021. godine Općinski načelnik Općine Vinodolska općina, donosi

PLAN O DOPUNAMA

PLANA KLASIFIKACIJSKIH I PLAN BROJČANIH OZNAKA STVARALACA I PRIMALACA AKATA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

U Planu klasifikacijskih oznaka i planu brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 45/20.) KLASA:035-01/20-01/1; URBROJ:2107/03-1-20-1 od 21. prosinca 2020. godine, u članku 2. u tabelarnom prikazu, iza klasifikacijske oznake 551 -01-01, dodaju se nove klasifikacijske oznake, koje glase:

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a isti će se objaviti i na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Vinodolska općina www.vinodol.hr.

KLASA: 035-01/21-01/2

UR. BROJ: 2107/03-1-21-1

Bribir, 10. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Općinski načelnik

Mr.sc. Marijan Karlić

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=91253&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr