SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
GRAD KRK

11.

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima (»Narodne novine“ broj: 19/98, 50/12 i 89/17«) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/04, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade
kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade
za korištenje grobnog mjesta

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje način određivanja uvjeta i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Članak 2.

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada Gradu Krku (u daljnjem tekstu: vlasniku groblja). Naknada podrazumijeva jednokratnu naknadu za korištenje zemljišta grobnog mjesta, koju određuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Za kupnju grobnog mjesta – betonske grobnice, betonske niše za lijes, betonske nišice za posmrtne ostatke (kosti) te betonske nišice za polaganje urni plaća se vlasniku groblja.

Jediničnu cijenu za kupnju grobnog mjesta iz stavka 2. ovog članka donosi Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Članak 3.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu Upravi groblja.

Visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Naknada iz stavka 1. ovog članka prihod je Uprave groblja.

Članak 4.

Pri utvrđivanju visine naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje potrebno je voditi računa:

 • lokaciji i opremljenosti groblja;
 • o veličini grobnog mjesta;
 • o planiranoj površini razvoja i uređenja groblja;
 • o planiranim troškovima uređenja komunalne infrastrukture, nasada i pratećih objekata groblja;
 • da li se grobno mjesto daje na korištenje u trenutku ukopa ili unaprijed na zahtjev budućeg korisnika.

  Članak 5.

  Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.
  Prikupljena sredstva od godišnje grobne naknade za održavanje groblja, Uprava groblja koristi namjenski za opremanje, uređenje i održavanje groblja sukladno planovima uređenja i održavanja groblja.

  Članak 6.

  Vlasnik groblja preuzima obvezu planiranja i financiranja izgradnje novog groblja, rekonstrukcije postojećih groblja kao i izgradnju novih betonskih grobnih niša, betonskih niša za lijes, betonskih nišica za posmrtne ostatke (kosti) te betonskih nišice za polaganje urni.

  Članak 7.

  Visina godišnje grobne naknade za održavanje groblja utvrđuje se na osnovu planiranih odnosno stvarnih troškova održavanja groblja, te se raspoređuje na ukupan broj grobnih mjesta evidentiranih na prostornom planu groblja.
  Uprava groblja dužna je jednom godišnje, a najkasnije do 31. listopada tekuće godine korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje godišnje naknade.

  Članak 8.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 363-02/21-05/05

  UR. BROJ:2142/01-01-21-6

  Krk, 11. ožujka 2021.

  GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

  Predsjednik

  Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=51500&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr