SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 5. Petak, 26. veljače 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
33. Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, vrelo i Kosanović vrelo na području Karlovačke županije, Primorsko-goranske županije i Ličko-senjske županije
32. Pravilnik o Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom
31. Pravilnik o Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
6. 1. Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Cresa za 2021. godinu
4. Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Krka za 2021. godinu
3. Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
7. Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja Opremanje obalne šetnice u Kostreni
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama
5. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Novog Vinodolskog
4. Zaključak Urbroj: 2107/02-01-21-4
3. Zaključak Urbroj: 2107/02-01-21-4
2. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu
7. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za korištenje površine javne namjene te načinu i rokovima plaćanja iste
5. Statut Općine Lopar
4. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Lopar
10. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2002. godinu, Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za 2021. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za razdoblje od 2021. do 2024. godine
9. Odluka o Izmjeni odluke o komunalnoj naknadi
8. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 18 – području ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2/T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i
7. Odluka o oslobođenju zakupnika od plaćanja zakupnine
6. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Omišalj
5. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
4. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provjeru prijava
3. Statut Općine Omišalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr