SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 5. Petak, 26. veljače 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

2.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/2018, 96/18, 112/19) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine PGŽ” 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog, u skladu s Proračunom Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu („Službene novine PGŽ“ br. 40/20) dana 30. siječnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., donosi

PLAN

prijma u službu u upravna tijela
Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu 

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Novog Vinodolskog utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na web-stranici Grada.

KLASA: 112-01/15-01/1

URBROJ: 2107/02-04-21-16

Novi Vinodolski, 30. siječnja 2021.

Gradonačelnik

Velimir Piškulić, oec., v. r.

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2176&mjesto=51250&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr