SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 5. Petak, 26. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

32.

Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog privremene pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točka 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20), članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 25. veljače 2021. godine, donosi

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom KLASA: 023-01/20-01/10, URBROJ: 2170/1-06-02/2-20-1 od 22. siječnja 2020. godine - u daljnjem tekstu: Pravilnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 01/20), u članku 7. Sistematizacija radnih mjesta, u stavku 1. broj „112“ zamjenjuje se brojem „113“, a u stupcu naziva „Sistematizirani broj izvršitelja“ u retku s nazivom radnog mjesta „Stručni suradnik za informatičke poslove“ broj „1“ zamjenjuje se brojem „2“ te se ispravlja pogreška u pisanju u retku s nazivom „Služba za opće poslove“ treba stajati „Služba za opću upravu.“

Članak 2.

U Popisu radnih mjesta koji je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 24. „REFERENT – ARHIVAR“ u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se alineja 4. te glasi:

„- Položen ispit stručne osposobljenosti službenika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva“

Članak 3.

U Popisu radnih mjesta koji je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 38. „STRUČNI SURADNIK ZA INFORMATIČKE POSLOVE“, mijenja se broj izvršitelja sa „1“ na „2“.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

 

KLASA: 023-01/20-01/10

URBROJ: 2170/1-06-02/2-21-6

Rijeka, 25. veljače 2021.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2176&mjesto=00001&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr