SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 5. Petak, 26. veljače 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

6.

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine Republike Hrvatske broj 102/2017 i 32/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 40. sjednici održanoj dana 24. veljače 2021. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu
držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama i divljim životinjama

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama (Sl. novine PGŽ broj 14/20) u cijelom tekstu Odluke iza riječi „Zakon o veterinarstvu“ treba dodati riječi „(Narodne novine Republike Hrvatske broj 82/13, 148/13 i 115/18)“.

Članak 2.

Članak 18. Odluke mijenja se i sada glasi:

„Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca u svrhu prodaje, osim ako je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela.

Vlasnici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom.

Vlasnici iz prethodnog stavka moraju zbrinuti mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca.

Ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne žele zbrinuti mladunčad kućnih ljubimaca, snose troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.“

Članak 3.

U članku 20. stavak 3. briše se, a dosadašnji stavci 4.,5. i 6. postaju stavci 3.,4. i 5.

Članak 4.

U članku 24. Odluke iza riječi „Grada Novi Vinodolski“ dodaju se riječi „i suglasnosti nadležnog veterinarskog inspektora“.

Članak 5.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/20-01/8

URBROJ: 2107/02-01-21-4

Novi Vinodolski, 24. veljače 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2176&mjesto=51250&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr