SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 5. Petak, 26. veljače 2021.
OPĆINA BAŠKA

7.

Temeljem članka 25.a. Odluke o davanju u zakup površina javne namjene za postavu privremenih objekata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/19, 14/20), te članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20), Općinski načelnik Općine Baška, dana 22. veljače 2021. godine, donio je

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade
za korištenje površine javne namjene,
te načinu i rokovima plaćanja iste

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za korištenje površine javne namjene, te načinu i rokovima plaćanja iste („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/19, 15/20), mijenja se članak 9.a. i glasi:

„Članak 9.a.

(1) Iznimno, zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom koronavirusa, naknade za korištenje površine javne namjene određene ovom Odlukom umanjuju se za 30%.

(2) Umanjenje iz prethodnog stavka primjenjuje se za 2021. godinu.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-05/21-01/2

URBROJ: 2142-03-02/1-21-1

Baška, 22. veljače 2021.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr.sc Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2176&mjesto=10007&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr