SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 5. Petak, 26. veljače 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

9.

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i čl. 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine“ Primorsko goranske županije br. 29/13, 8/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine“ Primorsko goranske županije br. 3/19 i 13/20) Članak 7. mijenja se i glasi:

„Koeficijent namjene (Kn) iznosi za:

1. stambeni prostor i pripadajući pomoćni prostor, Kn 1,00

2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana Kn 1,00

3. garažni prostor Kn 1,00

4. neizgrađeno građevinsko zemljište Kn 0,05

5. poslovni prostor prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi stupa na osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/1

UR. BROJ: 2142-06-21-01-9

Omišalj, 23. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2176&mjesto=51513&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr