SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
2. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
5. Odluka o oslobađanju od plaćanja dijela naknade za koncesijska odobrenja za 2020. godinu
4. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina
3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove „Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića“
2. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. radi sufinanciranja projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj
1. Plan prijma u službu u Grad Krk za 2021. godinu
2. Plan prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u 2021. godini
1. Odluka o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene v
11. Financijski plan predstavnika talijanske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
10. Program rada predstavnika talijanske nacionalne manjine za 2021. godinu
9. Financijski izvještaj talijanske nacionalne manjine za 2020. godinu
8. Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
7. Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Opatija za 2021. godinu
6. Financijski izvještaj srpske nacionalne manjine za 2020. godinu
5. Financijski plan predstavnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
4. Program rada predstavnika slovenske nacionalne manjine za 2021. godinu
3. Financijski izvještaj slovenske nacionalne manjine za 2020. godinu
2. Plan prijma u službu za 2021. godinu
3. Odluka o stavljanju izvan snage dijela Odluke o porezima Općine Lopar
2. Odluka o Izmjeni Odluke o naknadi članovima Općinskog vijeća Općine Lopar
17. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Općine Matulji za 2021. godinu
16. Odluka o dodjeli Grba Općine Matulji za 2021. godinu
15. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2021. godinu
14. Odluka o Izmjeni Odluke o porezima Općine Matulji
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
9. Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika
8. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini
7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
14. Odluka o utvrđivanju prava na novčanu naknadu obitelji osobe preminule od COVID-19
13. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom „Izgradnja i opremanje zelene površine u Driveniku“ na dijelu nekretnine k. č. br. 60/1 k.o. Drivenik
12. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vinodolska općina
11. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
10. Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Vinodolska općina, koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa
9. Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima općinskog načelnika Općine Vinodolska općina, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
8. Pravilnik o Izmjenama i dopuni Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Vinodolske općine
7. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina
6. Odluka o Izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave Vinodolske općine
7. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite i godišnjih planova razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbnik
6. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Vrbnik
5. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
4. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik
3. Odluka o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik
2. Odluka o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik
1. VII. Izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr