SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
GRAD CRES

2.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu ('Narodne novine' RH, br. 87/08,1 36/12 i 15/15), i članka 29. Statuta Grada Cresa ('Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2021. godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za zaduživanje društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. radi sufinanciranja projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj

Članak 1.

Daje se suglasnost društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres, Turion 20/A, OIB:55232800223, na sklapanje Ugovora o dugoročnom kreditu radi sufinanciranja projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj na iznos od 35.000.000,00 kn.

Grad Cres daje suglasnost društvu na zaduživanje uz sljedeće uvjete:

1. Iznos kredita: 35.000.000,00 kn

2. Rok korištenja:36 mjeseci

3. Vrsta kredita: dugoročni novčani kredit u kunama

4. Nepromjenjiva godišnja kamatna stopa: 1,5 % godišnje

5. Iznos kamate u kunama: 4.060.947,93 kn

6. Rok povrata kredita: do 31. prosinca 2038. godine

7. Dinamika otplate glavnice kredita: kvartalno: 31. 03.; 30.06; 30. 09.; 31.12.

8. Dinamika uplate kamata: kvartalno

9. Naknada za odobrenje kredita 0,25%; 87.500,00 kn

10. Instrumenti osiguranja kredita: Obična zadužnica Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o.

Članak 2.

Društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres, Turion 20/A, dužno je odmah po sklapanju Ugovora, dostaviti Gradu Cresu Ugovor o kreditu, kako bi Grad Cres isti dostavio Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana sklapanja.

Članak 3.

Društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres, Turion 20/A dužno je dostavljati Gradu Cresu kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku od 5 dana po proteku kvartala.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 400-01/20-1/32

URBROJ: 2213/02-02-20-4

Cres, 28. siječnja 2021

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=10002&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr