SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

7.

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina («Službene novine Primorsko–goranske županije» broj 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na . sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine, na prijedlog općinskog načelnika, donijelo je

ODLUKU

o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Vinodolska općina

Članak 1.

Ovom Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina (u nastavku teksta: Odluka) određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci a koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženkom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se unutar kategorije, potkategorije i klasifikacijskog ranga kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Koeficijent za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina za privremeno sistematizirano posebno radno mjesto III. kategorije, Referent-Voditelj projekta iz članka 3. ove Odluke, utvrđuje se u trajanju do završetka rada na EU- projektu, odnosno za vrijeme trajanja projekta.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/17. i 29/18.).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ:2107/03-02-21-320

Bribir, 4. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=91253&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr