SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

8.

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 13. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 34. sjednici održanoj 4. veljače 2021. godine, donijelo je

PRAVILNIK

o izmjenama i dopuni Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Vinodolske općine

Članak 1.

Naziv ovog akta, Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/12.), mijenja se i glasi: „Pravilnik o kriterijima za ocjenjivanje i načina provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Općine Vinodolska općina“

Članak 2.

U članku 3. točka 6. POŠTIVANJE RADNOG VREMENA riječi „nadređeni rukovoditelj“, zamjenjuju se riječima „pročelnika i nadređenog službenika“.

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. Obrazac O-I, kao sastavni dio Pravilnika (Privitak 1), mijenja se u cijelosti i kao takav se objavljuje sa ovim Pravilnikom.

Članak 4.

U članku 6. riječ „pročelnica“, zamjenjuje se riječju „pročelnik“.

Članak 5.

U članku 7. riječi „pročelnica“ i „Načelnik“, zamjenjuju se u određenom padežu riječima „pročelnik“ i „općinski načelnik“.

Članak 6.

U članku 8. riječi „pročelnica“ i „Načelnik“, zamjenjuju se riječima „pročelnik“ i „općinski načelnik“.

Članak 7.

U članku 9. stavak 1. riječ „pročelnica“, zamjenjuje se u određenom padežu riječju „pročelnik“.

Članak 6.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(2) O ocjenama službenika i namještenika, pročelnik Upravnog odjela dužan je sačiniti skupno izvješće te isto dostaviti općinskom načelniku i Odsjeku za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje.“

U članku 10. stavak 2. Obrazac O-II Skupno izvješće, kao sastavni dio Pravilnika, mijenja se u cijelosti i kao takav se objavljuje sa ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Iza članka 10. dodaje se članak 11. koji glasi:

„U svim člancima Pravilnika koji imaju 2 i više stavaka, ispred svakog stavka dodaje se brojčana oznaka stavka na način da se stavak označava arapskim brojem s otvorenom zagradom ispred i zatvorenom zagradom iza broja.“

Dosadašnji članak 11., postaje članak 12..

Članak 8.

Ove Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ:2107/03-02-21-321

Bribir, 4. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Vinodolska općina

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=91253&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr