SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA VRBNIK

6.

Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10), članka 42. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 24. sjednici koja je održana dana 27. siječnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o kratkoročnom zaduživanju Općine Vrbnik

Članak 1.

Odobrava se zaduživanje Općine Vrbnik kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 2.000.000,00 kuna, na rok otplate od 12 mjeseci po sljedećim uvjetima:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Na ime jamstva za povrat kredita Općina Vrbnik će izdati jednu zadužnicu i dvije mjenice.

Članak 3.

Odobrena kreditna sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna koristiti će se za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospIjeća obveza za investicije. Navedeni kapitalni projekti planirani su u Proračunu Općine Vrbnik za 2021. godinu na pozicijama 48, 54, 100.1, 100.2 i 129.2 Kapitalni projekt K010207 Izgradnja kanalizacije – Izgradnja kanalizacije – 4. faza – Pozicija 48, K010209 ceste i putevi – Rekonstrukcija Vinogradske ulice – Pozicija 54, K01902 - Izgradnja dječjeg vrtića - Pozicija 100.1 Oprema za dječje igralište, Pozicija 100.2 Namještaj za dječji vrtić te K010901 Izrada projektne dokumentacije – Pozicija 129.2 Projekt dvorane.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vrbnik za zaključivanje Ugovora o kreditu.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vrbnik za izdavanje jedne zadužnice i dvije mjenice.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:403-01/21-01/1

URBROJ:2142-07-03-21-1

Vrbnik, 27. siječnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=51516&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr