SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA VRBNIK

2.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129//00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18 i 17/20), Općinski vijeće Općine Vrbnik na svojoj 24. sjednici koja je održana dana 27. siječnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu
Općine Vrbnik

1. Općina Vrbnik prodat će dio nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik zemljišnoknjižne oznake k.č. broj 511/25 k.o. Garica, površine 292 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 359,00 kn/m2, odnosno u ukupnom iznosu od 104.828,00 kn.

2. Najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 20. prosinca 2020. godine u Novom listu i mrežnim stranicama Općine Vrbnik, utvrđuje se Ranko Glavočević, Garica 95 (Krčinica 9), 51516 Vrbnik.

3. Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik sklopit će, u ime Općine Vrbnik, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine s Rankom Glavočevićem, Garica 95 (Krčinica 9), 51516 Vrbnik, kao kupcem.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 930-01/20-01/193

URBROJ: 2142-07-03-21-4

Vrbnik, 27. siječnja 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=51516&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr