SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
GRAD OPATIJA

2.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Opatije donosi

PLAN

prijma u službu za 2021. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme u upravnim tijelima te u Jedinici za unutarnju reviziju Grada Opatije na dan donošenja Plana, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika u 2021. godini.

II.

Podaci iz točke I. Plana iskazani su u tablici koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Plana.

Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:

- MSSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,

- PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,

- SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme,

- NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola,

- V – vježbenici.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 112-01/21-01/04

URBROJ: 2156/01-03/01-21-5

Opatija, 5. veljače 2021.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=10006&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr