SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
133. Izmjene Plana prijma u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
132. Odluka o Izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
131. Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o.
130. Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka
49. Usluge tekućeg održavanja svih postojećih igrališta
48. Odluka o preimenovanju školske sportske dvorane
47. Odluka o potrebi izgradnje Gradskog groblja Žegoti
46. Odluka o zatvaranju groblja Kastav
45. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Kastva
44. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
43. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu
42. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu
41. Odluka o kupnji nekretnina
40. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu
39. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu
38. Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Kastva sa Zakonom o prostornom uređenju
37. Odluka o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije EU projekta »Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere«
36. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
35. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
26. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2017. godinu
25. Zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Krka
24. Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka
23. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja »Zona 26« u gradu Krku
22. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2018. godinu
21. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu
59. Izmjena i dopuna Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2018.godini
58. Odluka o autotaksi prijevozu
57. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2017. godinu
56. Rješenje o imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša
55. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
54. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
53. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
52. Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija UPU 1
36. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
35. Odluka Urbroj: 2170-03-18-01-2
34. Odluka o sadržaju Strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja UPU-21 Poslovna zona Jelenje (K4) na okoliš
33. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu Općine Čavle
32. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle
31. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Sportski centar Mavrinci«
30. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Čavle
28. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
33. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1
32. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Vrbnik
31. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
30. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik
29. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vrbnik
28. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na otvorenim prostorima Općine Vrbnik na kojima se pružaju ugostiteljske usluge
27. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
26. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenima ulica i trgova na području naselja Garice i Kampelja
25. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbnik za razdoblje 2017.-2022. godine
24. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova održavanja zelenih površina na području naselja Vrbnik, Risika i Garica
1. Zaključak Urbroj: 2107/02-04-18-2

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr