SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KRK

25.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 40/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
na području Grada Krka

I.

Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Krka.

II.

Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Krkačini sastavni dio ovog Zaključka i objavit će se na internet stranicama Grada Krka, www.grad-krk.hr.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 810-01/17-01/01

URBROJ: 2142/01-01-18-9

Krk,27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1063&mjesto=51500&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr