SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KRK

26.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpada (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko - goranske županije « broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/ 18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Krka za 2017. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2017. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2017. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka i objavit će se na internet stranicama Grada Krka, www.grad-krk.hr.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 351-01/18-01/02

URBROJ: 2142/01-01-18-4

Krk, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1063&mjesto=51500&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr