SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

32.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 28.lipnja 2018. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O PRAVU NA NOVČANU NAKNADU
ZA NOVOROĐENU DJECU NA PODRUČJU
OPĆINE ČAVLE

Članak 1.

U Odluci o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle (Službene novine Primorsko goranske županije 36/2017) u članku 2. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Iznos novčane naknade ovisi o broju malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te roditelja kojim su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/05

URBROJ:2170-03-18-01-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik Općinskog vijeća
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1063&mjesto=10008&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr