SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
54. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
53. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji
52. Odluka o imenovanja članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije
51. Odluka o rasporedu sredstava za aktivnosti 'Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite'
50. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2017. godini
49. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase ispred restorana Bevanda, Zert, Grad Opatija
48. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
47. Odluka o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Vincenzo, Grad Rab
46. Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
45. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na Dunatu, Grad Krk
44. Odluka o davanju suglasnosti Dubravku Caru, vlasniku obrta Box na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Omorika u Crikvenici
43. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Schneidar d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica
42. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica
41. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 2, Grad Crikvenica
40. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 1, Grad Crikvenica
39. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2017. godinu
38. Strategija razvoja tehničke kulture Primorsko- goranske županije za razdoblje 2017.- 2020.
37. Socijalni plan Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017-2020.
36. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko -goranske županije za 2017. godinu
35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
33. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
32. Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije
9. Izmjena Plana prijma u službu u Grad Cres za 2017. godinu
8. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Girice, Cres
7. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnine u vlasništvu Grada Cresa
6. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove 'Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića'
14. Odluka o usvajanju/donošenju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka i Plana zaštite od požara Grada Krka
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
12. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt 'Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav'
11. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada krka za projekt 'Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni kulturni centar'
10. Odluka o određivanju prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz proračuna Grada Krka
9. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
8. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
7. Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Krka
6. Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
5. Odluka o prihvaćanju projekta 'Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka' i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
4. Odluka o Izmjeni I dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
14. Rješenje o imenovanju ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice
13. Odluka o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti - održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
10. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 'Zgrada društvene namjene: mjesni dom'
9. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA
8. Odluka o Izmjeni Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
28. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2014. do 2019. godine u 2016. godini
27. Odluka o razrješenju i imenovanju članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija
26. Zaključak o usvajanju Revizije procjene ugroženosti i plana zaštite od požara Liburnije
25. Zaključak - analiza stanja sustava civilne zaštite i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
24. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
23. Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2017. godinu
22. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
21. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
9. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna za 2017. godinu
8. Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
7. Odluka o prihvaćanju projekta 'Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka' i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
6. Odluka o javnom ukidanju statusa javnog dobra
5. Odluka o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
4. Odluka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za razdoblje od 2017. do 2020. godine
3. Odluka o donošenju Analize sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2016. godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
9. Odluka o donošenju Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara Općine Punat
8. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Punat za 2016. godinu
7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016. godini
6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016. godini
1. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr