SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD KRK

9.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 79/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13,153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 42/04, 34/09, 27/10, 19/12, 13/13 i 19/15) u članku 8. stavku 1., dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

»Roditelji poginulih branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruju pravo iz stavka 1. podstavka 5. ovog članka, imaju pravo na dodatno umanjenje (smanjenje) plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 25% za gradnju stambenog objekta do 500,00 m3 obujma nove građevine, odnosno dogradnju ili nadogradnju postojećeg objekta do 500,00 m3 ukupnog obujma koji uključuje i stari i novi dograđeni (nadograđeni) dio.«

Članak 2.

U članku 8., stavcima 5. i 6., tekst/riječi: »podstavak 5. i 6.« zamjenjuju se tekstom/riječima: »podstavaka 5., 6. i 7.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-06/17-01/01

Urbroj:2142/01-01-17-3

Krk, 16. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=51500&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr