SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD KRK

14.

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju/donošenju
Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka te Plana zaštite od požara
Grada Krka

I.

1.Usvaja se Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka (Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka, ažurirana 2017. godine čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

2.Donosi se Plan zaštite od požara Grada Krka ( Plan zaštite od požara Grada Krka s prilozima - tabelarni dio plana sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Reviziju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka i Plan zaštite od požara Grada Krka objavit će se na web stranicama Grada Krka.

Klasa: 214-02/17-01/01

Urbroj: 2142/01-01-17-5

Krk, 16. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=51500&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr