SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 16. Utorak, 10. lipnja 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
35. Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice
34. Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice
35. Javni uvid o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov /UPU 24/
34. Javne rasprave o prijedlozima V. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja i ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Mali Lošinj (UPU 9) i ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja nas
28. Ispravak Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
27. Ispravak Odluke o donošenju III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
26. Ispravak I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalnih objekata i uređaja za 2014. godinu
25. Ispravak I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
24. Ispravak I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014. godinu
40. Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Raba
39. Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
38. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Raba
37. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
36. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
35. Odluka o donošenju UPU-a 5 - Barbat (NA 21 NA 22 NA 23 NA 25)
34. Odluka o donošenju UPU-a 7 - Kampor (NA 77)
33. Odluka o donošenju UPU-a 6 - Kampor (NA 71)
36. Odluka o dopuni Pravilnika o radu
37. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
36. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
46. Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr