SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 16. Utorak, 10. lipnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

36.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13), a u duhu odredbe članka 125. stavak 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09, 61/11, 82/12, 73/13), Općinska načelnica Općine Kostrena dana 4. lipnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Pravilnika o radu

Članak 1.

U članku 12. stavak 1. točka 1. alineja 1. Pravilnika o radu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/10) iza broja »1.« dodaje se sljedeće slovo i broj »i 3.«. Sve ostale odredbe članka 12. Pravilnika o radu ostaju neizmijenjene.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/14-01/2

Ur. broj: 2170-07-03-14-231

Kostrena, 4. lipnja 2014.

OPĆINA KOSTRENA

Općinska načelnica

Mirela Marunić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=893&mjesto=51221&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr