SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
66. Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Bakra
65. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2013. godinu
64. Izmjene i dopune Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2013. godinu
63. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u sportu za 2013. godinu
62. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2013. godinu
61. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2014. godinu
60. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2014. godinu
59. Program javnih potreba Grada Bakra u sportu za 2014. godinu
58. Program javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2014. godinu
57. Izmjene i dopune Statuta Grada Bakra
56. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
55. Druge Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2013. godinu
54. Prve Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2013. godinu
53. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2014. godinu
52. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2014. godinu
51. Plan razvojnih programa Grada Bakra za razdoblje od 2014. do 2016. godine
50. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2014. godinu
49. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2014. godinu
48. Odluka o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2014.-2016. godine
47. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Projekcije Proračuna Grada Bakra za 2014. i 2015. godinu
46. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu
58. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta potrošača javnih usluga na području Grada Raba
97. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za proračun, financije i nabavu
96. Program javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2014. godinu
95. Program javnih potreba u školstvu Općine Fužine za 2014. godinu
94. Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2014. godinu
93. Program javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2014. godinu
92. Socijalni program Općine Fužine za 2014. godinu
91. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini
90. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2014. godinu
89. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2014. godinu
88. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2014. godinu
87. Proračun Općine Fužine za 2014. i Projekcija za 2015. i 2016. godinu
86. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Fužine za 2013. godinu
85. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2013. godinu
84. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2013. godinu
83. Treće Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Fužine za 2013. godinu
82. Prve Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
81. Treće Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2013. godinu
80. Treće Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2013. godinu
79. III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fužine za 2013. godinu
78. Odluka o prihvaćanju načina financiranja investicije (kapitalnih projekata) Općine Fužine
77. Odluka o davanju suglasnosti na promjenu naziva Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ
76. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije Stara Sušica
75. Odluka Ur.broj: 2112/03-01-13-08
74. Odluka Ur.broj: 2112/03-01-13-07
73. Odluka o osnivanju Odbora za kontrolu i nadzor nad upravljanjem nekretninama Općine Fužine
72. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju poduzetničke zone 'Lič'
71. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine
70. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
69. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine
45. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Jelenje
44. Odluka o nerazvrstnim cestama na području Općine Jelenje
43. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu
42. Proračun Općine Jelenje za 2014. godinu
41. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Jelenje
40. Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Jelenje
39. Drugi rebalans Proračuna za 2013. godinu
86. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2014. godinu
85. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
84. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2014. godinu
83. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu
82. Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu
81. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2014. godinu
80. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
79. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
78. Plan razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
77. Proračun Općine Omišalj za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
76. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
38. Odluka o prihvaćanju prijedloga statusnih promjena trgovačkog društva 'Komunalac' d.o.o. Delnice
37. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu
36. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
35. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
34. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
33. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu
32. Proračun Općine Ravna Gora za 2014. i Projekcija za 2015. i 2016. godinu
1. Izmjena općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr