SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
37. Ispravak Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije
36. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
35. Odluka o odobravanju korištenja skraćenog naziva Strojarskoj školi za industrijska i obrtnička zanimanja
34. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Stožera operativnog centra Primorsko-goranske županije
33. Izmjene i dopune Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji
32. Izmjene i dopune Poslovnika županijske skupštine Primorsko-goranske županije
31. Odluka o pristupanju projektu »Transgranična inicijativa za promicanje ribarstva na području Jadrana
30. Odluka o pristupanju projektu »Transgranična mreža i suradnja u promicanju razvoja priobalnih malih i srednjih tvrtki
11. Dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice
10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
8. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
5. Odluka o priključenju građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture
4. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge opskrbe pitkom vodom na području Grada Čabra
20. Odluka o prihvaćanju pokroviteljstva
19. Odluka o raspodjeli rezultata
18. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
17. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
18. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
17. Godišnji obračun Proračuna Grada Raba za 2003. godinu
24. Odluka o izmjeni Odluke o regulaciji prometa u naselju Baška
23. Odluka o Detaljnom planu uređenja »Dječji vrtić - dvorana - škola«
9. Odluka o prihvaćanju Cjenika usluge opskrbe pitkom vodom poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice za vodoopskrbu
8. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje poslova crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
7. Odluka o dodjeli koncesije za održavanje groblja, te pogrebnih poslova preuzimanja, opremanja, prijevoza i ukopa umrle osobe
6. Izmjena Odluke o komunalnom doprinosu
5. Odluka o razdobljima kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine ni izvoditi građevinski radovi na području Općine
11. Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine
13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2004. do 2006. godine
12. Aneks Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Matulji
11. Odluka o kretanju prihoda i izdataka Proračuna Općine Matulji za razdoblje od 2004. do 2006. godine
10. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2004. godinu
9. Godišnji obračun Proračuna Općine Matulji za 2003.
11. Odluka o raspodjeli rezultata - sredstava viška prihoda 2003. godine
10. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Punat za 2003. godinu
9. Godišnji obračun Proračuna Općine Punat za razdoblje siječanj-prosinac 2003. godine
16. Odluka o raspodjeli rezultata za 2003. godinu
15. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova skupljanja i odvoza otpada s javnih površina
14. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
7. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr