SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
OPĆINA KLANA
11

11.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/02) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 20. travnja 2004. donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za crpljenje, odvoz
i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih
i crnih jama na području Općine Klana

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Klana (u daljnjem tekstu: koncedent), na temelju provedenog javnog natječaja od 18. ožujka 2004. godine, dodjeljuje koncesiju za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Klana poduzeću »Univerzal tehnika« d.o.o iz Matulja, Kvarnerska cesta 77/a (u daljnjem tekstu: koncesionar)

Članak 2.

Koncesija za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Klana dodjeljuje se na vrijeme od pet godina od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Temeljem ove Odluke Općinsko vijeće Općine Klana ovlašćuje predsjednika Općinskog vijeća da zaključi s koncesionarom Ugovor o koncesiji u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i ove Odluke kojim će se utvrditi sva prava i obveze koncedenta i koncesionara.

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se jedinična cijena usluge od 80,00 kuna/t bez PDV-a. Navedena cijena odnosi se na cijelo područje Općine Klana.

Članak 4.

Koncesionar će plaćati naknadu za koncesiju 6a cijenu bez PDV-a na osnovi gotovinskih računa i faktura. Obračun će se vršiti mjesečno za prethodni mjesec uz dostavu izvještaja sa specifikacijom izvršenih usluga.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/04-01/12

Ur. broj: 2170-06-04-01-01

Klana, 20. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivan Šnajdar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=86&mjesto=51217&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr