SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
74. Odluka o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave s područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji
21. Odluka o izradi 1. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene (K13) Orlec
20. Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa za 2012. godinu
22. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu
21. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva
40. Odluka o izradi ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj (UPU 27)
39. Odluka o izradi ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
38. Odluka o izradi V. ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
37. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Mali Lošinj
36. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinj
35. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja
25. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovskog
24. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Vrbovskog
23. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovskog
22. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vodoopskrbi
20. Statut Općine Klana
19. Odluka o usvajanju Programa razvoja Radne zone K1 Klana
18. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa
17. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad zamjenika načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
16. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
18. Statut Općine Lokve
13. Plan davanja koncesije na području Općine Lopar za 2013. godinu
12. Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području općine Lopar
9. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Skrad
8. Odluka o izmjeni Plana prijma u službu za Općinu Skrad u 2013. godini
7. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
6. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.12.2012. godine
4. Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2012. godinu
3. Statut Općine Skrad
2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 vikend naselja u Hlevcima (VN1)
30. Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Općine Viškovo

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr