SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87 /08 i 136/12) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09.), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 9. travnja 2013. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA CRESA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Grada Cresa za 2012. godinu sadrži:

-ukupno ostvarene prihode u
iznosu od 19.313.743,11 kn

-višak prihoda poslovanja iz
2011. godine1.888.103,82 kn

-ukupno izvršene rashode u
iznosu od 21.346.853,81 kn

-višak/manjak prihoda nad
rashodima 145.006,88 kn

Članak 2.

Manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 145.006,88 kn bit će pokriven prihodima Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu.

Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna proračuna je: opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, posebni dio proračuna, te obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda sa odgovarajućim izvještajima.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun proračuna stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-01/13-01/12

Ur. broj: 2213/02-01-01-13-3

Cres, 9. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa z  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=10002&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr