SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
35. Zaključak urbroj: 2108-03-01/1-12-2
34. Odluka o socijalnim stipendijama Grada Čabra
33. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Čabra
32. Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2013. godinu
31. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2013. godinu
30. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2013. godinu
29. Proračun Grada Čabra za 2013. godinu i Projekcija Proračuna za 2014. i 2015. godinu
28. Druga Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2012. godinu
27. Prva Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2012. godinu
26. I. Izmjena Proračuna Grada Čabra za 2012. godinu
48. Odluka o vrijednosti zemljišta na području Grada Delnica
78. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
77. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Raba za 2012. godinu
76. Odluka o izboru Savjeta mladih Grada Raba
75. Program javnih potreba Grada Raba u sportu za 2013. godinu
74. Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2013. godinu
73. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
72. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
71. Odluka o izvršavanju Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2013. godinu
70. Projekcija Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za razdoblje 2013.-2015.
69. Plan razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2013.-2015.
68. Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2013.
31. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu
32. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
31. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
30. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
29. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
28. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
27. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
26. Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2013. godini
25. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
24. Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
23. Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
22. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
21. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu i Projekcije Proračuna za 2014. i 2015. godinu
60. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
59. Odluka o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge-Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
58. Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih površina
57. Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj za 2013. godinu
56. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2012. godinu
55. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2012. godinu
54. II. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
53. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
52. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
51. II. Izmjena Plana razvojnih programa za 2012. godinu i Projekcija za 2013. i 2014. godinu
50. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
43. 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
42. 2. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
41. 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
40. 2. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2012.-2014. godine
39. 2. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2012. godinu i Projekcije za 2013.- 2014. godine
34. Prva Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2012. godinu
33. Prva Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2012. godinu
32. Druga Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu
31. Prva Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
30. Druga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
29. Odluka o Drugoj Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2012. godinu
28. Program javnih potreba u sportu za 2013. godinu
27. Program javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2013. godinu
26. Program javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2013. godinu
25. Program javnih potreba u školstvu za 2013. godinu
24. Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu
75. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir
74. Zaključak Urbroj: 2107-03/12-01-12-19
73. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
72. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske općine
71. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Vinodolske općine
70. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo u 2013. godini
69. Godišnji Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu
68. Godišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu na području Vinodolske općine
67. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu na području Vinodolske općine
66. III. Izmjene i dopune Plana malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna za 2012. godinu
65. III. Izmjene i dopune Plana javne nabave Vinodolske općine za 2012. godinu
64. II. izmjene i dopune godišnjeg Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu
63. II. Izmjene i dopune godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Vinodolske općine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr