SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

69.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11), i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 21. sjednici održanoj 10. prosinca 2012. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA
objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine iznos od 4.123.885,94 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

- komunalna naknada 4.023.885,94 kuna

- doprinos za šume 100.000,00 kuna

UKUPNO: 4.123.885,94 kuna

Članak 4.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se na sljedeće namjene:

tekuće i investicijsko održavanje cesta

i mostova 1 ml. 1.000.000,00 kuna

tekuće održavanje strojeva i opreme 100.000,00 kuna

održavanje biodiska 180.000,00 kuna

građevinsko zemljište 100.000,00 kuna

izdaci grobljima 80.000,00 kuna

održavanje groblja 70.000,00 kuna

održavanje spomenika 100.000,00 kuna

održavanje parkova i nasada 210.000,00 kuna

električna energija 164.885,94 kuna

javna rasvjeta 480.000,00 kuna

održavanje javne rasvjete 300.000,00 kuna

odvoz smeća 450.000,00 kuna

deratizacija i dezinsekcija 75.000,00 kuna

izdaci za održavanje i korištenje »duplje« 550.000,00 kuna

sanacija deponije duplja 64.000,00 kuna

ostala nematerijalna imovina 30.000,00 kuna

usluge tekućeg i investicijskog

održavanja objekata 170.000,00 kuna

UKUPNO: 4.123.885,94 kuna

 

Nivo održavanja komunalne infrastrukture planiran je u sličnim veličinama u odnosu na iznose u 2012. godini.

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/12

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-13

Bribir, 10. prosinca 2012.

Predsjednica vijeća
Vinodolske općine
Olga Antonić - Dukić, dr. med. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=91253&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr